Forkliftler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde: 376, 378
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde: 7, 8

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

Forkliftler
a) Elektirikli
b) LPG’ li
c) Diesel

İstif Makinaları
Transpaletler