Yeraltı Akaryakıt Tankları

YERALTI AKARYAKIT TANKLARI ÖLÇÜMLERİ
Şubemizce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İSEÇ ( İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ) Yönetim Sistemleri Uygulamaları için gerekli olan yeraltı akaryakıt tanklarının periyodik sızdırmazlık testleri yapılmaktadır.Teknik Birimimiz tarafından Ezy-Check I yöntemi ile yeraltı akaryakıt tanklarında yapılan sızdırmazlık testleri ile oluşabilecek yangın ve patlamaların dolayısı ile can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmekte ayrıca biyolojik hayatı tehdit eden çevresel etkilerin minimize edilmesi sağlanmaktadır.

TEST PRENSİPLERİ
Testin ana fikri, aynı anda, bir bütün olarak kabul edilen tank ve boru hattı sistemindeki hacimsel ve ısıl değişimlerin izlenerek toplanan verilerin değerlendirilmesidir. Bir başka deyişle sistemde olanlar ile olması gerekenlerin mukayese edilmesidir. Bu test metoduyla en fazla kırkbeşbin litreye kadar olan tanklar test edilebilir.

AKARYAKIT TANKLARI NEDEN TEST EDİLMELİ
Çevre Etkisi: Petrol ürünlerinin akaryakıt tanklarından sızmaları toprağı ve su kaynaklarını kirleterek biyolojik hayatı tehdit eden telafisi mümkün olmayan kalıcı etkilere sebep olurlar.Tehlike: Sızdıran tanklar yangın ve patlamalara dolayısıyla da üzücü can ve mal kayıplarına sebep olabilirler.Maliyet: Sızdıran tanklar stok kayıplarına, mülk değerlerin azalmasına, sigorta ve temizlik giderlerinin artmasına ve kanuni cezalara neden olmaktadır.

Sızıntı Miktarı Akaryakıt Kaybı
1 – 2 damla / dakika 164 lt / yıl
1 – 2 damla / saniye 1.964 lt / yıl
sürekli damlama 35.841 lt / yıl
1.5 mm çaplı delik 119.523 lt / yıl
3 mm çaplı delik 405.371 lt / yıl