Otoklav ve Boylerler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Otoklavlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 223, 227, 230

Otoklavların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

*Otoklavlar
*Boylerler